Poczet królów i książąt polskich: Władysław I Łokietek

Poczet królów i książąt polskich: Władysław I Łokietek

Seria: Poczet królów i książąt polskich

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21

Masa

8,00 g

Nakład

do 2 000

Data emisji

18-04-2001