Poczet królów i książąt polskich: Wladyslaw II Jagiełło (1386-1434)

Poczet królów i książąt polskich: Wladyslaw II Jagiełło (1386-1434)

Seria: Poczet królów i książąt polskich

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 2 200

Data emisji

17-04-2002