Poczet królów i książąt polskich: Władysław III Warneńczyk (1434-1444)

Poczet królów i książąt polskich: Władysław III Warneńczyk (1434-1444)

Seria: Poczet królów i książąt polskich

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 2 000

Data emisji

05-02-2003