Poczet królów i książąt polskich: Władysław IV Waza (1632 – 1648)

Poczet królów i książąt polskich: Władysław IV Waza (1632 – 1648)

Seria: Poczet królów i książąt polskich

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21

Masa

8,00 g

Nakład

do 2 300

Data emisji

03-11-1999
Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32

Masa

14,14 g

Nakład

do 20 000

Data emisji

03-11-1999
Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

do 13 000

Data emisji

03-11-1999
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 500 000

Data emisji

03-11-1999