Poczet królów i książąt polskich: Zygmunt II August (1548 – 1572)

Poczet królów i książąt polskich: Zygmunt II August (1548 – 1572)

Seria: Poczet królów i książąt polskich

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,0 g

Nakład

do 2 000

Data emisji

14-04-1999