Poczet królów i książąt polskich: Zygmunt II August (1548 – 1572)

Poczet królów i książąt polskich: Zygmunt II August (1548 – 1572)

Seria: Poczet królów i książąt polskich

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32

Masa

16,5 g

Nakład

do 13 000

Data emisji

27-05-1996
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27

Masa

8,15 g

Nakład

do 200 000

Data emisji

27-05-1996