Poczet królów i książąt polskich: Zygmunt III Waza (1587 – 1632)

Poczet królów i książąt polskich: Zygmunt III Waza (1587 – 1632)

Seria: Poczet królów i książąt polskich

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 2 500

Data emisji

29-04-1998
Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

do 14 000

Data emisji

29-04-1998
Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

do 22 000

Data emisji

29-04-1998
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 420 000

Data emisji

29-04-1998