Poczet królów i książąt polskich: August II Mocny (1697-1706, 1709-1733)

Poczet królów i książąt polskich: August II Mocny (1697-1706, 1709-1733)

Seria: Poczet królów i książąt polskich

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 4 200

Data emisji

22-02-2005
Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

do 61 000

Data emisji

22-02-2005