Poczet królów i książąt polskich:August II Mocny (1697-1706; 1709-1733)

Poczet królów i książąt polskich:August II Mocny (1697-1706; 1709-1733)

Seria: Poczet królów i książąt polskich

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

do 30 000
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 620 000

Data emisji

04-09-2002