Polski rok obrzędowy: Kolędnicy

Polski rok obrzędowy: Kolędnicy

Seria: Polski Rok Obrzędowy

Nominał: 20 zł

Próba

Ag 925 oksydowane oraz cyrkonia

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 38,61

Masa

28,28 g

Nakład

do 55 000

Data emisji

05-12-2001
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 600 000

Data emisji

05-12-2001