Polski rok obrzędowy: Śmigus-Dyngus

Polski rok obrzędowy: Śmigus-Dyngus

Seria: Polski Rok Obrzędowy

Nominał: 20 zł

Próba

Ag 925 oraz farby: czerwona, złota, zielona, niebieska

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 38,61

Masa

28,28 g

Nakład

do 44 000

Data emisji

16-04-2003
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 600 000

Data emisji

16-04-2003