Polskie okręty: Okręt transportowo-minowy „Lublin”

Polskie okręty: Okręt transportowo-minowy „Lublin”

Seria: Polskie okręty

Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 800 000

Data emisji

19-06-2013