80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Nominał: 200 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 27,00

Masa

15,50 g

Nakład

do 1 200

Data emisji

12-04-2023

Dodatkowe materiały

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

do 10 000

Data emisji

12-04-2023

Dodatkowe materiały