Zabytki Rzeczypospolitej – Krzeszów

Zabytki Rzeczypospolitej – Krzeszów

Seria: Zabytki kultury materialnej w Polsce

Nominał: 20 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany + element ceramiczny

Wymiary

Ø 38,61

Masa

28,28 g

Nakład

do 50 000

Data emisji

29-11-2010
Nominał: 2 zł

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 1 000 000

Data emisji

24-11-2010