Bilans płatniczy Polski w grudniu 2023 r.

Dane NBP: W grudniu 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (13,8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (11,7 mld zł) i obrotów towarowych (2,4 mld zł).

Z opublikowanych 13 lutego 2024 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za grudzień 2023 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego również było ujemne i wyniosło 8,1 mld zł.

W grudniu 2023 r. spadki wartości obrotów towarowych były najsilniejsze w 2023 r. Według wstępnych szacunków wartość eksportu towarów w grudniu 2023 r. wyniosła 107,5 mld zł, co oznacza spadek o 13,0 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do grudnia 2022 r. zmniejszyła się o 17,9 proc. i osiągnęła poziom 109,9 mld zł.

W grudniu 2023 r. spadek wartości eksportu dotyczył wszystkich sześciu kategorii. Największy nastąpił w eksporcie towarów zaopatrzeniowych, dóbr inwestycyjnych oraz towarów konsumpcyjnych. W tej ostatniej kategorii silnie pogłębił się spadek sprzedaży zagranicznej artykułów gospodarstwa domowego, mebli oraz odbiorników telewizyjnych. Zróżnicowane tendencje charakteryzowały eksport środków transportu: zwiększyła się sprzedaż samochodów dostawczych, ciągników drogowych oraz aut osobowych, jednocześnie zmniejszył się eksport części motoryzacyjnych.

Wartość importu w porównaniu z grudniem 2022 r. była niższa w pięciu kategoriach. Najsilniej zmniejszyła się wartość importowanych paliw, głównie ze względu na silne obniżenie się cen w ujęciu rocznym. Duże spadki importu odnotowano także w kategoriach obejmujących towary zaopatrzeniowe oraz dobra inwestycyjne i części, na co istotny wpływ ma spadek eksportu. Niewielki wzrost importu nastąpił tylko w kategorii obejmującej środki transportu.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 39,5 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 1,1 mld zł (tj. o 3,0 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 25,7 mld zł i zwiększyła się o 2,0 mld zł (tj. o 8,6 proc.) w porównaniu z grudniem 2022 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 10,5 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,4 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (2,5 mld zł).