Bilans płatniczy Polski w kwietniu 2023 r.

Dane NBP: W kwietniu 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (14,4 mld zł) i obrotów towarowych (1,0 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (12,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,2 mld zł).

Z opublikowanych 13 czerwca 2023 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za kwiecień 2023 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 13,8 mld zł.

W kwietniu 2023 r., podobnie jak w trzech poprzednich miesiącach br. saldo obrotów towarowych było dodatnie. Według wstępnych szacunków wyniosło ono 1,0 mld zł, wobec deficytu 13,5 mld zł w kwietniu 2022 r. Obserwowana poprawa salda następuje w warunkach obniżenia się nominalnej dynamiki eksportu i pogłębienia się spadkowej tendencji importu. Na wyraźnie niższe dynamiki obrotów towarowych wpływają z jednej strony obniżające się ceny w handlu międzynarodowym, których efekt zwiększa aprecjacja złotego. Z drugiej strony przyczynia się do tego osłabienie realnych dynamik spowodowane spowolnieniem zarówno w krajach będących największymi partnerami handlowymi Polski, jak i w większości sektorów polskiego przemysłu. Dodatkowo kwiecień 2023 r. miał o jeden dzień roboczy mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem.

W kwietniu 2023 r. wartość eksportu towarów wyniosła 122,2 mld zł, co oznacza wzrost o 2,7 mld zł (tj. o 2,2 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do kwietnia 2022 r. zmniejszyła się o 11,8 mld zł (tj. o 8,9 proc.) i osiągnęła poziom 121,3 mld zł.

Wysoka dynamika eksportu utrzymała się w branży motoryzacyjnej. W kwietniu najsilniej zwiększyła się sprzedaż akumulatorów litowo-jonowych, samochodów dostawczych, części samochodowych, aut osobowych oraz ciągników drogowych.

Spadek wartości importu nastąpił w pięciu spośród sześciu głównych kategorii towarów. Najsilniej zmniejszyła się wartość importu paliw, na co duży wpływ miały niższe ceny surowców energetycznych. W kwietniu 2023 r. ceny importowanej ropy obniżyły się o 16,3% r/r, a ceny rynkowe gazu były o 67% niższe w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 35,9 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 2,4 mld zł (tj. o 7,1 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 21,5 mld zł i zwiększyła się o 2,1 mld zł (tj. o 10,9 proc.) w porównaniu z kwietniem 2022 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 12,0 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,9 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,8 mld zł).