Bilans płatniczy Polski w lipcu 2022 r.

Dane NBP: W lipcu 2022 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (6,9 mld zł), dochodów pierwotnych (11,3 mld zł) i dochodów wtórnych (2,5 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (12,4 mld zł).

Z opublikowanych 13 września 2022 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za lipiec 2022 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 8,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego również było ujemne i wyniosło 4,6 mld zł.

W lipcu 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 124,1 mld zł, co oznacza wzrost o 25,1 mld zł (tj. o 25,4 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Wartość importu towarów w porównaniu do lipca 2021 r. zwiększyła się o 29,6 mld zł (tj. o 29,1 proc.) i osiągnęła poziom 131,0 mld zł. Obserwowane od szeregu miesięcy wysokie nominalne dynamiki obrotów towarowych są przede wszystkim wynikiem silnych wzrostów cen transakcyjnych zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Najwyższymi wzrostami odznaczały się ceny paliw i żywności. W lipcu ceny importowanej ropy osiągnęły kolejne maksimum – 460 złotych za baryłkę. Do wzrostu wartości eksportu przyczyniło się także zwiększenie sprzedaży zagranicznej w sektorze motoryzacyjnym. Był to pierwszy tak znaczący wzrost eksportu od wielu miesięcy.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 32,4 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 6,0 mld zł (tj. o 22,7 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 20,0 mld zł i zwiększyła się o 3,5 mld zł (tj. o 20,9 proc.) w porównaniu z lipcem 2021 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 8,3 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,9 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,1 mld zł).