Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2020 r.

Dane NBP: w listopadzie 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (7,9 mld zł) i usług (10,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,1 mld zł) i dochodów wtórnych (2,6 mld zł).

Z opublikowanych 13 stycznia 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za listopad 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 7,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 5,1 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 103,4 mld zł i był wyższy o 13,6 mld zł (tj. o 15,1 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zwiększył się o 9,2 mld zł (tj. o 10,6 proc.) i osiągnął wartość 95,5 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 7,9 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 25,1 mld zł i w porównaniu z listopadem 2019 r. zmniejszyły się o 0,4 mld zł (tj. o 1,7 proc). Wartość rozchodów wyniosła 14,5 mld zł i była niższa o 0,7 mld zł (tj. o 4,4 proc.).

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 8,1 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,1 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,6 mld zł.