Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2021 r.

Dane NBP: W listopadzie 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (2,9 mld zł), dochodów pierwotnych (9,9 mld zł) i dochodów wtórnych (1,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (9,1 mld zł).

Z opublikowanych 13 stycznia 2022 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za listopad 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 5,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,8 mld zł.

W listopadzie 2021 r. wartość eksportu towarów wyniosła 125,2 mld zł, co oznacza wzrost o 19,0 mld zł (tj. o 17,9 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Listopad, podobnie jak październik 2021 r., charakteryzował się wyższą dynamiką importu niż eksportu towarów. Wartość importu towarów w porównaniu do listopada 2020 r. wzrosła o 31,9 mld zł (tj. o 33,2 proc.) i osiągnęła poziom 128,1 mld zł. Do utrzymania się wysokiej dynamiki importu i w efekcie pogorszenia się salda przyczyniał się przede wszystkim duży wzrost w kategoriach obejmujących paliwa – gaz ziemny, ropę naftową oraz produkty jej rafinacji.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 28,2 mld zł i w porównaniu z listopadem 2020 r. wzrosły o 3,5 mld zł (tj. o 14,2 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 19,0 mld zł i wzrosła o 3,5 mld zł (tj. o 22,9 proc.) w porównaniu z listopadem 2020 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 9,9 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 8,7 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,5 mld zł).