Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2023 r.

Dane NBP: W listopadzie 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (12,9 mld zł) i obrotów towarowych (1,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (7,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł).

Z opublikowanych 12 stycznia 2024 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za listopad 2023 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł.

W listopadzie 2023 r. była kontynuowana spadkowa tendencja obrotów towarowych. Według wstępnych szacunków wartość eksportu towarów w listopadzie 2023 r. wyniosła 131,0 mld zł, co oznacza spadek o 8,3 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do listopada 2022 r. zmniejszyła się o 13,8 proc. i osiągnęła poziom 130,0 mld zł.

W listopadzie 2023 r. spadek wartości eksportu był głębszy niż w poprzednich miesiącach. Pogłębiła się przede wszystkim tendencja spadkowa eksportu towarów konsumpcyjnych. Wyraźnie niższa r/r była wartość sprzedaży zagranicznej odbiorników telewizyjnych oraz artykułów gospodarstwa domowego. Duże spadki odnotowali także eksporterzy towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr inwestycyjnych. Natomiast większy w porównaniu z listopadem 2022 r. był eksport środków transportu.

Skala spadku importu była podobna, jak w poprzednich miesiącach. Najsilniej zmniejszyła się wartość importowanych paliw, głównie ze względu na silne obniżenie się cen w ujęciu rocznym. Duże spadki importu odnotowano także w kategoriach obejmujących towary zaopatrzeniowe oraz części do dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych, gdzie ujęte są m.in. kluczowe komponenty do produkcji eksportowej. W listopadzie 2023 r. zmniejszyła się skala spadku importu towarów konsumpcyjnych.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 40,2 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 1,1 mld zł (tj. o 2,7 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 27,3 mld zł i zwiększyła się o 1,5 mld zł (tj. o 5,9 proc.) w porównaniu z listopadem 2022 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 11,1 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,1 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,9 mld zł).