Bilans płatniczy Polski w lutym 2021 r.

Dane NBP: W lutym 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (4,0 mld zł) i usług (11,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (5,5 mld zł) i dochodów wtórnych (2,4 mld zł).

Z opublikowanych 13 kwietnia 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za luty 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 7,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 7,4 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 95,9 mld zł i był wyższy o 10,0 mld zł (tj. o 11,7 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2020 r. Import towarów zwiększył się o 9,4 mld zł (tj. o 11,4 proc.) i osiągnął wartość 91,1 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 4,0 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 23,2 mld zł i w porównaniu z lutym 2020 r. zmniejszyły się o 0,7 mld zł (tj. o 3,0 proc). Wartość rozchodów wyniosła 12,0 mld zł i była niższa o 0,8 mld zł (tj. o 5,9 proc.).

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 5,5 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 6,6 mld zł. Na wysokość salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł oraz dodatnie saldo w pozostałych dochodach pierwotnych w wysokości 2,8 mld zł, w których zarejestrowano napływ środków z Unii Europejskiej na Wspólną Politykę Rolną.