Bilans płatniczy Polski w lutym 2024 r.

Dane NBP: W lutym 2024 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (14,3 mld zł) i obrotów towarowych (1,3 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (11,4 mld zł) i dochodów wtórnych (2,2 mld zł).

Z opublikowanych 12 kwietnia 2024 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za luty 2024 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,0 mld zł. W analogicznym miesiącu 2023 r. saldo rachunku bieżącego również było dodatnie i wyniosło 5,9 mld zł.

W lutym 2024 r. kontynuowane były spadki eksportu i importu towarów. Według wstępnych szacunków wartość eksportu towarów wyniosła 117,5 mld zł, co oznacza spadek o 8,3 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2023 r. Wartość importu towarów w porównaniu do lutego 2023 r. zmniejszyła się o 7,9 proc. i osiągnęła poziom 116,2 mld zł.

W lutym 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. wartość eksportu zmniejszyła się we wszystkich sześciu kategoriach. Podobnie, jak w poprzednich miesiącach największe spadki odnotowali eksporterzy towarów zaopatrzeniowych, dóbr inwestycyjnych oraz towarów konsumpcyjnych. Jednocześnie pogłębił się spadek eksportu środków transportu, na co złożyło się zmniejszenie sprzedaży zagranicznej akumulatorów elektrycznych. Natomiast tendencja wzrostowa utrzymała się w eksporcie samochodów dostawczych, aut osobowych – zarówno nowych pojazdów, jak i używanych oraz silników.

Wartość importu w porównaniu z lutym 2023 r. była niższa w czterech z sześciu kategorii. Podobnie jak w poprzednich miesiącach największe spadki nastąpiły w paliwach i towarach zaopatrzeniowych, jednak obecnie skala spadków była najmniejsza od dwunastu miesięcy. Częściowo złożyło się na to wyhamowanie tendencji spadkowej cen głównych surowców i półproduktów. Natomiast wzrost wartości importu odnotowano w środkach transportu oraz towarach konsumpcyjnych.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 34,5 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. spadły o 0,5 mld zł (tj. o 1,5 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 20,2 mld zł i zwiększyła się o 0,3 mld zł (tj. o 1,5 proc.) w porównaniu z lutym 2023 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 11,5 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,1 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,9 mld zł).