Bilans płatniczy Polski w marcu 2021 r.

Dane NBP: W marcu 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (2,7 mld zł) i usług (8,9 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,7 mld zł).

Z opublikowanych 14 maja 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za marzec 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 3,2 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 112,4 mld zł i był wyższy o 27,5 mld zł (tj. o 32,5 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2020 r. Był to najwyższy wzrost eksportu odnotowany w ostatnich latach. Import towarów zwiększył się o 24,8 mld zł (tj. o 29,3 proc.) i osiągnął wartość 109,7 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2,7 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,6 mld zł i w porównaniu z marcem 2020 r. wzrosły o 1,3 mld zł (tj. o 6,3 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 12,7 mld zł i utrzymała się na zbliżonym poziomie jak w marcu 2020 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,6 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 6,6 mld zł. Na wysokość salda dochodów oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,8 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,6 mld zł).