Bilans płatniczy Polski w październiku 2023 r.

Dane NBP: W październiku 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (13,6 mld zł) i obrotów towarowych (6,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,7 mld zł).

Z opublikowanych 14 grudnia 2023 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za październik 2023 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego również było dodatnie i wyniosło 3,6 mld zł.

W październiku 2023 r. była kontynuowana spadkowa tendencja wartości obrotów towarowych, choć skala spadków była nieco mniejsza niż w trzech poprzednich miesiącach, głównie ze względu na jeden dzień roboczy więcej w porównaniu z 2022 r.

Według wstępnych szacunków wartość eksportu towarów w październiku 2023 r. wyniosła 134,2 mld zł, co oznacza spadek o 4,5 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do października 2022 r. zmniejszyła się o 14,0 proc. i osiągnęła poziom 128,2 mld zł.

W porównaniu z październikiem 2022 r. spadki eksportu nastąpiły w pięciu spośród sześciu głównych kategorii. Najsilniej zmniejszyła się wartość eksportu towarów zaopatrzeniowych. Mniejsza była również sprzedaż zagraniczna dóbr inwestycyjnych, żywności i towarów konsumpcyjnych. Wzrost wartości nastąpił jedynie w kategorii obejmującej środki transportu.

Na głęboki spadek wartości importu duży wpływ ma trwająca przecena surowców energetycznych na rynkach międzynarodowych, przede wszystkim gazu ziemnego i węgla. Obok paliw wyraźnie niższa była także wartość importowanych towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr inwestycyjnych. Z kolei mniejszy spadek importu niż w poprzednich miesiącach nastąpił w towarach konsumpcyjnych oraz żywności. Na podobnym poziomie, jak w październiku 2022 r. utrzymał się import środków transportu.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 38,6 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. spadły o 0,7 mld zł (tj. o 1,7 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 25,0 mld zł i zwiększyła się o 0,7 mld zł (tj. o 3,0 proc.) w porównaniu z październikiem 2022 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 10,5 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,1 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (2,2 mld zł).