Bilans płatniczy Polski w sierpniu 2022 r.

Dane NBP: W sierpniu 2022 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (13,8 mld zł), dochodów pierwotnych (14,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (10,2 mld zł).

Z opublikowanych 14 października 2022 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za sierpień 2022 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 18,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego również było ujemne i wyniosło 8,4 mld zł.

W sierpniu 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 119,7 mld zł, co oznacza wzrost o 26,8 mld zł (tj. o 28,9 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Wartość importu towarów w porównaniu do sierpnia 2021 r. zwiększyła się o 32,7 mld zł (tj. o 32,5 proc.) i osiągnęła poziom 133,5 mld zł. Obserwowane od szeregu miesięcy wysokie nominalne dynamiki obrotów towarowych są przede wszystkim wynikiem silnych wzrostów cen transakcyjnych zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Do wzrostu wartości eksportu w sierpniu przyczyniło się znaczne zwiększenie sprzedaży zagranicznej w branży motoryzacyjnej. Poprawa koniunktury w branży motoryzacyjnej wpłynęła na wzrost importu części samochodowych. Podobnie jak w poprzednich miesiącach rosła także wielkość dostaw paliw. W sierpniu nastąpił m.in. duży wzrost importu węgla. W wyniku wojny rosyjsko-ukraińskiej zmienia się struktura geograficzna dostawców paliw do Polski.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 31,2 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 4,4 mld zł (tj. o 16,6 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 21,0 mld zł i zwiększyła się o 4,3 mld zł (tj. o 25,8 proc.) w porównaniu z sierpniem 2021.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 12,3 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,3 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,1 mld zł).