Biografie: Fryderyk Florian Skarbek

Fryderyk Skarbek przeszedł do historii jako ojciec polskiej myśli ekonomicznej, gdyż opracował kompleksowy, spójny i logiczny system poglądów ekonomicznych. Okres aktywności Skarbka jako teoretyka ekonomii to raptem kilkanaście lat, kiedy był publicystą i profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Jako urzędnik, organizował w Królestwie Polskim system opieki społecznej i zdrowotnej, a także ubezpieczeń.

Seria: Biografie należy do cyklu wydawniczego: Biblioteka edukacyjna Centrum Pieniądza NBP i nawiązuje do serii monet kolekcjonerskich NBP „Wielcy polscy ekonomiści”, emitowanych od 2017 r. dla upamiętnienia wybitnych postaci, których koncepcje oraz dorobek naukowy miały kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki, finansów i społeczeństwa.