Biografie: Mikołaj Kopernik

Mikołaja Kopernika znamy głównie jako tego, który wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię. Tymczasem jego horyzont intelektualny był znacznie szerszy: studiował prawo i medycynę, tłumaczył z greki na łacinę, reformował system monetarny. Był dzieckiem swej epoki, człowiekiem renesansu w pełnym tego słowa znaczeniu.

Seria: Biografie należy do cyklu wydawniczego: Biblioteka edukacyjna Centrum Pieniądza NBP i nawiązuje do serii monet kolekcjonerskich NBP „Wielcy polscy ekonomiści”, emitowanych od 2017 r. dla upamiętnienia wybitnych postaci, których koncepcje oraz dorobek naukowy miały kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki, finansów i społeczeństwa.