Chemia: Chemia na straży pieniądza

Skrócony opis lekcji

Jakie doświadczenie można zrobić w szkolnym laboratorium, żeby sprawdzić, z czego jest zrobiona polska moneta jednogroszowa? Czy banknoty są z papieru i czym jest polimer? Jakie są najważniejsze zabezpieczenia pieniędzy chroniące przed fałszerstwami?

Metody i formy pracy

  1. Burza mózgów
  2. Pogadanka z wyświetlaniem ilustracji ze strony NBP
  3. Doświadczenie
  4. Prezentacja uczniowska
  5. Pokaz filmów
  6. Gra dydaktyczna

Słowa kluczowe

moneta, grosz, bank centralny

Pakiet dydaktyczny do pobrania

Scenariusz lekcji z kartą pracy

Karta pracy: Gra „memory” – czyli powtórka ze zdobytej w trakcie lekcji wiedzy

Z czego jest wykonana moneta o nominale 1 grosza

Czas: 1 godzina lekcyjna.