Czym jest bank centralny i w jaki sposób realizuje swoją funkcję?

Jakie są podstawowe cele i zadania Narodowego Banku Polskiego? Co to znaczy, że NBP jest bankiem banków i bankiem państwa? W jaki sposób NBP prowadzi politykę pieniężną?