Dane finansowe sektora bankowego – III ’23

Narodowy Bank Polski opublikował: Dane finansowe sektora bankowego.