Dane finansowe sektora bankowego – IV ’23

Narodowy Bank Polski opublikował: Dane finansowe sektora bankowego.