Dane finansowe sektora bankowego – IX ’23

Narodowy Bank Polski opublikował: Dane finansowe sektora bankowego – wrzesień 2023 r.