Dane finansowe sektora bankowego – V ’24

Narodowy Bank Polski opublikował: Dane finansowe sektora bankowego – maj 2024 r.