Dane finansowe sektora bankowego – VI ’23

Narodowy Bank Polski opublikował: Dane finansowe sektora bankowego – czerwiec 2023 r.