Dane finansowe sektora bankowego – VII ’23

Narodowy Bank Polski opublikował: Dane finansowe sektora bankowego – lipiec 2023 r.