Dane finansowe sektora bankowego – VIII ’23

Narodowy Bank Polski opublikował: Dane finansowe sektora bankowego – sierpień 2023 r.