Dane finansowe sektora bankowego – XII ’22

Narodowy Bank Polski opublikował: Dane finansowe sektora bankowego.