Dane finansowe sektora bankowego – X ’23

Narodowy Bank Polski opublikował: Dane finansowe sektora bankowego – październik 2023 r.