Dane finansowe sektora bankowego – XI ’23

Narodowy Bank Polski opublikował: Dane finansowe sektora bankowego – listopad 2023 r.