Dane finansowe sektora bankowego – XII ’23

Narodowy Bank Polski opublikował: Dane finansowe sektora bankowego – grudzień 2023 r.