Aktywa rezerwowe Polski w marcu 2021 r.

Dane NBP: Na koniec marca 2021 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 134,8 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 158,4 mld USD.

NBP opublikował 7 kwietnia dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec marca 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 134,8 mld EUR i utrzymał się na zbliżonym poziomie jak na koniec lutego 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 5,1 mld USD i osiągnął poziom 158,4 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70%) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.