Bilans płatniczy Polski w styczniu 2021 r.

Dane NBP: W styczniu 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (3,8 mld zł), usług (10,8 mld zł) i dochodów pierwotnych (2,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (2,4 mld zł).

Z opublikowanych 16 marca 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za styczeń 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 14,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 11,8 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 87,0 mld zł i był wyższy o 3,2 mld zł (tj. o 3,9 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2020 r. Import towarów zwiększył się o 1,0 mld zł (tj. o 1,2 proc.) i osiągnął wartość 83,2 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 3,8 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,2 mld zł i w porównaniu ze styczniem 2020 r. zmniejszyły się o 1,4 mld zł (tj. o 6,0 proc). Wartość rozchodów wyniosła 11,4 mld zł i była niższa o 1,6 mld zł (tj. o 12,3 proc.).

Saldo dochodów pierwotnych było dodatnie i wyniosło 2,6 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,1 mld zł. O wysokości dodatniego salda zadecydował napływ środków z Unii Europejskiej na Wspólną Politykę Rolną zarejestrowany w pozostałych dochodach pierwotnych w wysokości 10,3 mld zł.