Deklaracja o przestrzeganiu Kodeksu globalnego dla rynku walutowego

Deklaracja o przestrzeganiu Kodeksu globalnego dla rynku walutowego

Narodowy Bank Polski po zapoznaniu się z treścią Kodeksu globalnego dla rynku walutowego („Kodeks”) potwierdza, że Kodeks zawiera zbiór zasad powszechnie uznawanych za dobrą praktykę na hurtowym rynku walutowym („rynek walutowy”). Narodowy Bank Polski potwierdza, że jest uczestnikiem rynku w rozumieniu Kodeksu i zobowiązuje się prowadzić działalność na rynku walutowym („działalność”) w sposób zgodny z zasadami Kodeksu. W tym celu Narodowy Bank Polski podjął określone działania, odpowiednie do skali i stopnia skomplikowania prowadzonej działalności oraz charakteru swojego zaangażowania na rynku walutowym, aby dostosować sposób prowadzenia tej działalności do zasad Kodeksu.

Narodowy Bank Polski
Warszawa, 15 lutego 2022 r.