Złote Indeksy NBP

Wszystko o programie Złote Indeksy NBP | Zasady programu | Rejestracja

Wszystko o programie Złote Indeksy NBP | Zasady programu | Rejestracja

O programie

Program Stypendialny „Złote Indeksy NBP” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do studentów I, II i III roku kierunków ekonomicznych publicznych uczelni akademickich w Polsce. Ideą programu jest promowanie wiedzy w zakresie roli i zadań Narodowego Banku Polskiego oraz wsparcie zdolnych młodych osób w kontynuowaniu kształcenia i osiąganiu wysokich wyników w nauce na kierunkach ekonomicznych.

I edycja

Zapraszamy do udziału w I edycji Programu Stypendialnego „Złote Indeksy NBP”. Na zgłoszenia czekamy do 16 września 2024 r.

Jak działa Program Stypendialny „Złote Indeksy NBP” – krok po kroku

Krok 1 – Rejestracja w Programie Stypendialnym

Student I, II lub III roku aplikuje o stypendium za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie https://zloteindeksy-formularz.nbp.pl, wybierając odpowiednią dla swojego roku studiów kategorię: I rok – kategoria 1, II i III rok – kategoria 2. Prawidłowo uzupełniony wniosek wraz z załącznikami zostanie przesłany do weryfikacji, a na adres e-mailowy wskazany we wniosku zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji w Programie. Po wysłaniu zgłoszenia, poprosimy o wypełnienie ankiety.

Krok 2 – Weryfikacja wniosków

Każdy wniosek poddawany jest weryfikacji formalnej tj. sprawdzeniu zgodności treści wniosku z informacjami zawartymi w dodanych  dokumentach  oraz weryfikacji naliczonych punktów. Kolejnym etapem jest ocena wniosku oraz eseju przez Komisję Stypendialną i przyznanie punktów. Suma uzyskanych punktów będzie decydować o znalezieniu się wśród 100 zakwalifikowanych osób do uzyskania stypendium. W przypadku wyników ex aequo świadczenie otrzyma ten Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę jest niższy.

Krok 3 – Ogłoszenie listy Stypendystów

Ogłoszenie listy Stypendystów planowane jest na 11 października 2024 r. Informacja taka zostanie przesłana na podany w formularzu adres e-mailowy oraz opublikowana na stronie internetowej Programu Stypendialnego.

Krok 4 – Podpisywanie umów

Każda osoba zakwalifikowana do uzyskania stypendium będzie zobowiązana do zawarcia umowy z Narodowym Bankiem Polskim. Na jej podstawie będzie wypłacane świadczenie. Umowy będą podpisywane w oddziale okręgowym Narodowego Banku Polskiego właściwym dla miejsca zamieszania Stypendysty lub właściwym dla siedziby uczelni, na której studiuje. Listę oddziałów okręgowych znajdziesz tu.

Krok 5 – Udział w działaniu edukacyjnym organizowanym przez NBP

Każdy Stypendysta Programu Stypendialnego „Złote Indeksy NBP” ma obowiązek uczestniczyć w działaniu edukacyjnym, które Narodowy Bank Polski zorganizuje w trakcie pobierania stypendium. Działanie to nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami po stronie Stypendysty, a jego celem będzie poszerzenie wiedzy w zakresie bankowości centralnej. O szczegółach działania Stypendyści zostaną poinformowani mailowo.

Krok 6 – Ankieta ewaluacyjna

W ostatnim miesiącu wypłaty stypendium, każdy Stypendysta będzie zobowiązany do wypełnienia i przesłania ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Programu.

Krok 7 – Sprawozdanie 

Nie później niż 30 dni od otrzymania ostatniej raty stypendium Stypendysta będzie zobowiązany do przesłania sprawozdania na adres stypendia@nbp.pl. Wzór sprawozdania z udziału w Programie Stypendialnym „Złote Indeksy NBP” dołączony jest do umowy i  znajduje się w dokumentach do pobrania. 

Termin zgłoszeń do I edycji Programu Stypendialnego „Złote Indeksy NBP”

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy do Programu Stypendialnego „Złote Indeksy NBP” należy wysłać do 16 września 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej https://zloteindeksy-formularz.nbp.pl.

Dokumenty

Rodzaj dokumentów, które trzeba zgromadzić do złożenia wniosku, wynika z kategorii, w której Wnioskodawca ubiega się o stypendium i z kryteriów dodatkowych, które spełnia. Przed uzupełnieniem formularza należy przygotować niezbędne dokumenty zgodne z kryteriami zawartymi w Regulaminie.

Pamiętaj! Po zaznaczeniu w formularzu wybranego kryterium, system poprosi o dołączenie odpowiedniego dokumentu. Dopuszczalna wielkość pliku to 15MB w następujących formatach: .doc, .docx, .rtf, .odt, .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .zip, .rar, .7z.

Bez dodania załączników system nie pozwoli zarejestrować wniosku.  

Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty i aplikuj!

Dobra rada:  Aby sprawnie przejść proces rejestracji, warto przygotować elektroniczną wersję eseju na 1800-4000 znaków i wkleić go w odpowiednią rubrykę w formularzu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel.: 22 185 43 06 lub 22 185 91 97

e-mail: stypendia@nbp.pl

Zobacz również