Oddziały okręgowe NBP

Lista i zadania oddziałów okręgowych NBP | Ogłoszenia o aktualnej obsłudze kasowej i dostępności samoobsługowych urządzeń do zamiany monet

Lista i zadania oddziałów okręgowych NBP | Ogłoszenia o aktualnej obsłudze kasowej i dostępności samoobsługowych urządzeń do zamiany monet

W strukturze organizacyjnej NBP funkcjonuje 16 oddziałów okręgowych, zlokalizowanych w każdym mieście wojewódzkim. Oddziały okręgowe w: Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Rzeszowie pełnią dodatkowo funkcję ośrodków zasilających pozostałe oddziały okręgowe w znaki pieniężne.

Oddziały okręgowe realizują zadania w następujących obszarach:

 • obsługi klienta,
 • kasowo-skarbcowym,
 • statystyczno-dewizowym,
 • organizacyjno-administracyjnym,
 • bezpieczeństwa.

Do głównych zadań oddziałów okręgowych należy:

 • dokonywanie analiz i prognoz kształtowania się obiegu gotówkowego oraz planowanie i zaopatrywanie jednostek bankowych w krajowe znaki pieniężne;
 • prowadzenie obsługi rachunków bankowych budżetu państwa i państwowych funduszy celowych zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • prowadzenie sprzedaży wartości kolekcjonerskich;
 • uczestniczenie w refinansowaniu banków krajowych;
 • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru działalności kantorowej;
 • wykonywanie kontroli przewidzianych ustawą – Prawo dewizowe oraz ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • opracowywanie sprawozdawczości do bilansu płatniczego państwa oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;
 • dokonywanie analiz i ocen ogólnej sytuacji gospodarczej i finansowej na terenie objętym działalnością oddziału okręgowego;
 • prowadzenie działalności w zakresie edukacji ekonomicznej oraz przeprowadzanie szkoleń z rozpoznawania znaków pieniężnych polskich i zagranicznych.

Ponadto Oddział Okręgowy w Warszawie prowadzi centralny rachunek bieżący budżetu państwa oraz obsługuje rachunek składkowy Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.


Oddziały okręgowe prowadzą obsługę kasową klientów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.


Kasa kolekcjonerska w Oddziale Okręgowym w Warszawie, obsługująca m. in. sklep internetowy „Kolekcjoner”, czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.


Zgodnie z § 14 uchwały nr 21/2020 Zarządu NBP z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta, poniżej zamieszcza się informacje o miejscach i godzinach przyjmowania przez oddziały okręgowe weksli do dyskonta.

Lista oddziałów okręgowych NBP

Oddział Okręgowy w Białymstoku
ul. Piękna 1, P.O. Box 2
15-282 Białystok
tel.: +48 22 108 58 01
faks: +48 22 108 58 03
email: sekretariat.bialystok@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 8
85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 22 180 22 72
faks: +48 22 180 23 09
email: sekretariat.bydgoszcz@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Gdańsku
ul. Okopowa 1
80-958 Gdańsk
tel.: +48 22 185 85 25
faks: +48 22 185 85 09
email: sekretariat.gdansk@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Katowicach
ul. Bankowa 1, P.O. Box 143
40-007 Katowice
 tel.: +48 22 183 21 00
faks: +48 22 183 21 60
email: sekretariat.katowice@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Kielcach
ul. Warszawska 46
25-312 Kielce
tel.: +48 22 184 11 27
faks: +48 22 184 11 01
email: sekretariat.kielce@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Krakowie
ul. Basztowa 20
31-156 Kraków
tel.: +48 22 181 21 68
faks: +48 22 181 23 06
email: sekretariat.krakow@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Lublinie
ul. F. Chopina 6
20-026 Lublin  
tel.: +48 22 108 16 02
faks: +48 22 108 15 01
email: sekretariat.lublin@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Łodzi
al. T. Kościuszki 14, P.O. Box 142
90-950 Łódź
tel.: +48 22 184 27 04
faks: +48 22 184 27 07
email: sekretariat.lodz@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Olsztynie
al. M. J. Piłsudskiego 11/17
10-575 Olsztyn
tel.: +48 22 108 95 00
faks: +48 22 108 95 06
email: sekretariat.olsztyn@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Opolu
ul. Damrota 2b
45-064 Opole
tel.: +48 22 187 74 00
faks: +48 22 187 75 59
email: sekretariat.opole@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 12
61-827 Poznań
tel.: +48 22 186 12 62
faks: +48 22 186 15 00
email: sekretariat.poznan@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Rzeszowie
ul. 3 Maja 12, P.O. Box 6
35-959 Rzeszów
tel.: +48 22 181 72 33
faks: +48 22 181 71 01
email: sekretariat.rzeszow@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Szczecinie
ul. Płk. T. A. Starzyńskiego 1
70-506 Szczecin
tel.: +48 22 189 15 24
faks: +48 22 189 19 11
email: sekretariat.szczecin@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Warszawie
Obsługa kasowa klientów
ul. Warecka 11A
00-034 Warszawa
tel.: +48 22 185 10 03, tel.:+48 22 185 10 16
faks: +48 22 185 25 28, +48 22 185 27 89
email: sekretariat.warszawa@nbp.pl

Wpłaty monet do urządzeń samoobsługowych
ul. Siedmiogrodzka 5a
01-204 Warszawa

Oddział Okręgowy we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, P.O. Box 500
50-059 Wrocław
tel.: +48 22 187 13 04
faks: +48 22 187 13 18
email: sekretariat.wroclaw@nbp.pl

Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
al. Wojska Polskiego 25
65-077 Zielona Góra
tel.:+48 22 186 85 02, tel.: +48 22 186 85 00
faks: +48 22 186 85 17
email: sekretariat.zielona_gora@nbp.pl

Zobacz również