Geografia: Wpływ inflacji na gospodarkę i życie przeciętnego człowieka – porównanie sytuacji w krajach wysokorozwiniętych i rozwijających się.

Skrócony opis lekcji

Uczniowie dowiedzą się, skąd bierze się inflacja i jak bank centralny na nią wpływa. Nauczą się, co to jest Consumer Price Index. Poznają metodę obliczania inflacji na podstawie wskaźnika CPI. Będą mogli porównać koszyki zakupowe cen w różnych państwach. Dowiedzą się, jakie wskaźniki pomagają określić stopień rozwoju społeczno-gospodarczego państwa.

Metody i formy pracy

  1. Wykład
  2. Dyskusja
  3. Praca w grupach

Słowa kluczowe

inflacja, wskaźnik CPI, wskaźnik HDI, PKB, bank centralny

Pakiet dydaktyczny do pobrania

Scenariusz lekcji z kartami pracy i tekstami

Struktura koszyka cen w Polsce – infografika

Struktura koszyków cen: żywność i napoje bezalkoholowe – infografika

Struktura koszyków cen: użytkowanie mieszkania i nośniki energii – infografika

Do scenariusza dołączono bibliografię i netografię.

Czas: 1 godzina lekcyjna.