Historia: Pieniądz w dziejach Polski.

Skrócony opis lekcji

Uczeń dowie się, czym płacono na ziemiach polskich od średniowiecza do denominacji w 1995 r. Otrzyma informację o wszystkich najważniejszych polskich reformach walutowych na przestrzeni wieków. Pozna historię polskiego złotego. Dowie się, jak kształtowała się polska bankowość centralna.

Słowa kluczowe

jednostka obrachunkowa, złoty, moneta, banknot, reforma walutowa, denominacja, bank centralny

Pakiet dydaktyczny do pobrania

Scenariusz lekcji 

Pieniądz w dziejach Polski – prezentacja multimedialna

Karta pracy – zadanie na uporządkowanie faktów z historii polskiej waluty – złotego oraz polskiego banku centralnego na osi czasu

Czas: 2 godziny lekcyjne.