II edycja Programu „Złote Szkoły NBP” rozstrzygnięta

Nagroda Prezesa NBP za najbardziej innowacyjną i inspirującą realizację zadań II edycji programu trafiła do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nagrodę Specjalną otrzymało I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Przyznano łącznie 38 nagród i wyróżnień.

Narodowy Bank Polski ogłosił zwycięzców II edycji Programu „Złote Szkoły NBP” skierowanego do nauczycieli i uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Bezpieczni w finansach osobistych”. Nagroda Prezesa NBP za najbardziej innowacyjną i inspirującą realizację zadań II edycji programu trafiła do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nagrodę Specjalną za oryginalność i zaangażowanie w popularyzację wiedzy ekonomicznej otrzymało I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Łącznie 38 szkół otrzymało nagrody i wyróżnienia za najlepiej zrealizowane zadania programu. Laureatów II edycji Programu „Złote Szkoły NBP” ogłoszono podczas gali, która odbyła się w formule online.

Tytuł „Złotej Szkoły NBP” został przyznany 202 szkołom, w tym 101 szkół zdobyło tytuł po raz drugi. Łączna liczba Złotych Szkół NBP po dwóch edycjach programu to 385 placówek.

Ogólnopolski program edukacyjny Złote Szkoły NBP służy edukacji ekonomicznej młodego pokolenia. W efekcie programu powstała sieć szkół, które aspirują do miana liderów edukacji ekonomicznej. Udział w programie umożliwia uczniom i nauczycielom wspólne działanie i dążenie do celu, jakim jest zdobywanie wiedzy z zakresu ekonomii.

W programie wzięło udział ponad 115 tysięcy uczestników, w tym 645 nauczycieli. Wspólnie zrealizowali 4084 zadania, w tym lekcje z ekonomią, debaty szkolne oraz warsztaty uczniowskie.

Zakres tematyczny drugiej edycji programu obejmował następujące zagadnienia:

  • Gotówka jako powszechnie akceptowana forma płatności w Polsce. Jak bezpiecznie korzystać z polskich banknotów i rozpoznawać ich zabezpieczenia?
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej.
  • Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości?
  • Zagrożenia związane z inwestowaniem w produkty i instrumenty finansowe.
  • Bezpieczne przechowywanie pieniędzy. Jak są chronione depozyty w bankach?
  • Ryzyko pułapki rosnącego zadłużenia. Co trzeba wiedzieć o szybkich pożyczkach?
  • Sztuka zawierania zobowiązań finansowych, tj. kredyt lub pożyczka. Jak korzystać z praw konsumenckich przy podpisywaniu umów?

Lista szkół, które w II edycji zdobyły tytuł „Złotej Szkoły NBP” oraz lista laureatów nagród znajdują się pod adresem: www.nbp.pl/zloteszkoly.