Informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia Prezesa NBP

Narodowy Bank Polski informuje, że wynagrodzenie Prezesa NBP stanowiło w 2022 roku 27,6% przeciętnego wynagrodzenia Prezesa z sześciu wiodących banków komercyjnych. Wynagrodzenie Prezesa NBP bez nagród, premii i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosiłoby w 2022 roku 283.788 zł, co stanowiłoby 6% w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia Prezesa banku komercyjnego.