Informacja na temat oceny systemu płatności SORBNET2 pod kątem spełniania „Zasad dotyczących infrastruktury rynku finansowego”